Lựa chọn hình thức nạp thẻ

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ

Hãy chọn phương thức nạp thẻ bên cạnh, sau khi chọn sẽ có hướng dẫn chi tiết mỗi cách nạp.