Lựa chọn hình thức nạp thẻ

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ

Hãy chọn phương thức nạp thẻ bên cạnh, sau khi chọn sẽ có hướng dẫn chi tiết mỗi cách nạp.
Tỉ lệ nạp thẻ
->đối với thẻ điện thoại: 10.000 VND = 100xu
->đối với chuyển khoản hoặc thanh toán momo: 10.000 = 120xu