Lựa chọn hình thức nạp thẻ 2

Lưu ý: Chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ.

Sử dụng thẻ cào điện thoại

Nhập đầy đủ thông tin như bên cạnh.
Chú ý: nhập sai bị nhà mạng khóa thẻ bên admin không chịu trách nhiệm.
Tỉ lệ nạp thẻ
->10.000 VND = 100xu